Gideonidest

Ühing The Gideons International rajati 1899. a. evangeelse misjoni organisatsioonina USA-s. Kuna enamus mehi, kes ühinesid Gideon'itega, reisisid palju, leiti heaks võimaluseks anda oma tunnistus kristlasena sel teel, et jäeti hotellidesse Piibleid. Sealt ollakse, üle sajandi pikkuse ajaloo, jõudnud edasi uute väljakutseteni.

Tänapäeval kuuluvad ühingusse kristlased, kes on treenitud (koolituse ja igapäeva töö kaudu) läbirääkimisteks ja esindamiseks ühiskonna erinevatel elualadel, ja kes soovivad kuulutada evangeeliumi Jeesusest Kristusest isikliku tunnistuse ja Jumala sõna jaotamise kaudu. Iga Gideon on eelkõige isiklikult Kristuse tunnistaja ja Gideoniks olemise eelisena on tal võimalik isiklikult vastpöördunule kinkida Jumala sõna, mida on selleks otstarbeks trükitud.

Gideonid jagavad Jumala Sõna, sest peavad tähtsaks niisuguse jagamise vilju. Nad usuvad Jesaja 55:11 põhjal, et Jumala sõna ei tule tagasi tühjalt, vaid toob kaasa inimeste parema mõistmise Jumala plaanist. Ühingu saja-aastase ajaloo vältel on paljud inimesed saanud nii puudutatud.

Gideon'iks võetakse vastu kristlikke ärimehi ja oskustöölisi, välja arvatud täisajaga töötavaid vaimulikke, et vältida nende kutsumuse killustumist. Gideoniks nimetatakse mehi, naised võivad astuda ühingusse, kuid siiski vaid läbi oma abikaasa, mehe, kes on juba Gideon - neid nimetatakse siis abilisteks (Auxiliary). Gideoni ühingu liikmed peavad olema mõne evangeelse koguduse liikmeks ning uskuma Jeesusesse Kristusesse, kui oma isiklikku päästjasse, uskuma et Piibel on Jumala poolt inspireeritud.

Gideoni Ühingut iseloomustavaks omaduseks on distsiplineeritud teenistus. Rohkem kui 290 000 Gideoni, kes asuvad 190-s riigis üle terve maakera, on ühinenud käituma sama programmi alusel, kasutades sama metoodikat, et täide saata ühte peamist eesmärki - võita teisi Kristusele. Selle tulemusena on läbi aastate trükitud Jumala sõna ja jaotatud üle 1,6 miljardi eksemplari. Eestis on alates 1992. a. loodud seitse Gideonide gruppi: Tallinnas, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Tartus, Pärnus, Kuressaares ja Haapsalus.

Kontaktisikuks on Stephen Blowers, Eesti rahvuslik koordinaator, tel 50 59931, stephen@gideon.ee.